HID HM

Lion Dynamic ISO VG 68 Protect

Ulje namenjeno hidrauličnim sistemima koji rade u uslovima umerenih i relativno konstantnih temperatura. Koriste se u hidrauličnim sistemima dizalica, presa u industriji kao i transportnih i građevinskih mašina.

best shoes | New Releases Nike

HID HM
Ulje